20200821-Shenandoah-NP-290.jpg
Sunrise from Thornton Gap